Skolemad, kvalitetsundervisning og styrkelse af kvinder

Skoleliv i Nepal har mange jern i ilden. Sammen med foreningen Soiya Mahila Swolambi Sanstha (Soiyas uafhængige kvinder), og med støtte fra vores medlemmer og frivillige arbejder vi for og med de fattigste i Devdaha kommune i det sydvestlige Nepal, for at de kan skabe sig en bedre tilværelse.

Det gør vi ved at fokusere på tre områder:

  1. Organisering af kvinder: Vi støtter pt. 9 kvindegrupper, som sammen laver forskellige aktiviteter til gavn for gruppens medlemmer, blandt andet opsparing og lån, samt træning og gensidig støtte til forbedrede køkkenhaver.
  2. Støtte til bedre uddannelse for fattige skolebørn: Vi støtter fem skoler i at forbedre undervisningen så eleverne lærere mere. Det gør vi blandt andet ved at: Iværksætte workshops til støtte for bedre planlægning på skolerne og kurser for lærerne og  ved at Inddrage forældrene og det øvrige lokalsamfund i processen og i opfølgningen. Vi har også danske praktikanter og frivillige, oftest fra lærer- og pædagogseminarier, men også andre steder fra.
  3.  Sundhed og økologi: Dette område går på tværs af de to andre. Kvindegrupperne arbejder med sundhed blandt andet gennem køkkenhaveprojektet og på to skoler har vi etableret økologiske skolehaver og serverer hver dag skolemad for børnene.

    Her på hjemmesiden kan du læse mere om de enkelte dele af vores arbejde og om baggrunden for at vi har valgt netop disse områder.