Skoleliv i Nepal har haft danske praktikanter siden 2010.  Alle praktikanter bliver fulgt tæt og er så vidt muligt integrerede i vores projekter, da vi kan se at det giver det bedste ophold.

Skriv til skolemadnepal@gmail.com hvis du har spørgsmål om praktik og læs mere herunder:


Herover: Praktikant fra projektet “Skolehaven som læringsrum på Shree Laxmi public school”. Læs mere om dette projekt her.

Et almindeligt forløb starter med et par møder i Danmark og masser af praktisk information.

Vi linker også praktikant og praktiksted op inden afrejsen, så I har en fornemmelse af hinanden.

Uddannelsesretninger

Vi har haft pædagogstuderende, lærerstuderende, studerende fra Ernæring og Sundhed og en enkelt fra Internationale Udviklingsstudier.

Praktikkernes længde afhænger af den danske uddannelsesinstitution. Vi har haft pædagoger i 0. klasser, pædagoger som lavede en legeplads, sundhedsstuderende som lavede et nyt køkken og en sundhedsundersøgelse, og lærerstuderende som arbejdede med skolehaver og med at præsentere nye didaktiske overvejelser for skolernes lærere.

Læs om lærerstuderende Alexander Bæktofts actions learningforløb for lærere i foråret 2017 her.

Alle praktikker er ulønnede, til gengæld donerer Skoleliv i Nepal og vores partner i Nepal arbejdskraft for, at praktikken skal blive en succes. Kost og logi ligger på omkring 120 kr per dag.

Afrapportering: Vi holder et møde, når I kommer hjem og opfordrer jer til at engagere jer i foreningens arbejde.