Fra 2018 sætter Skoleliv i Nepal med støtte fra Civilsamfundspuljen fokus på kvalitetsuddannelse. For børnene i på “vores” skoler går nu mere i skole, men lærer alt for lidt.

Projektets første del varer et år og består i en række aktiviteter på lærere, ledelse, børn og forældre fra 0. – 5. klasse på fem skoler i Devdaha kommune. Dels de fem madskoler, dels tre nye skoler. Alle skoler modtager områdets fattigste børn og alle skoler har elever hvis mødre er medlemmer af Skoleliv i Nepals partner organisation Soiyas Uafhængige Kvinder.

De offentlige skoler i Devdaha (og resten af Nepal) har mange udfordringer. Ledelsen (skoleleder og bestyrelse) fungerer dårligt, lærerne er dårligt uddannede og leverer kedelig udenadslære, børnene vurderes ud fra rigid udenadslære uden fokus på den enkeltes behov, forældrene har ikke meget overskud til at støtte skolen, da mange kæmper for at skaffe det daglige brød, og ikke ved hvad de kan gøre. Alt dette tilsat for få midler og meget høje krav til performance fra det offentliges side, gør den offentlige skole til en stor og kompleks udfordring.

Skoleliv i Nepal og Soiyas Uafhængige kvinder har allieret sig med organisationen Samunnath Nepal, som har mange års erfaring med at arbejde med offentlige skoler og støtte dem i en positiv udvikling. Samunnath Nepal arbejder blandt andet med Unicef.

Derudover har vi et stærkt samarbejde med UCC og får derfra støtte fra lærerpraktikanter, som drager ud og er en del af projektet.

Sidst men ikke mindst har vi nogle meget entusiastiske frivillige, både pædagoger og lærere, som sidst men bestemt ikke mindst kommer til at yde et stort og vigtigt bidrag i det første del af projekt “Kvalitetsuddannelse i Devdaha.”

Projektets komponenter

School Self Assessment. Alle nepalesiske skoler har en School Improvement plan (SIP). Den skal de lave hvert tredje år og den skal baseres på en samarbejdsproces, hvor både skoleleder, forældrebestyrelse, elevråd og lærere deltager. I praksis er det alt for meget at bede en skole, som ikke er i stand til at varetage sin kerneopgave om. Men med støtte fra Samunnath Nepals dygtige konsulenter starter de fem skoler, som vi arbejder med, nu med at lave en SIP i fællesskab.

Teacher training: Der er to teacher trainings i det første år. De fokuserer på to ting, dels børnecentreret undervisning, dels inddragelse af forældrene som vigtige samarbejdspartnere for skolen. Sidst men ikke mindst introduceres arbejdsplaner.

Forældremøder: En af de ting, den første teacher training skal sætte i gang er månedlige møder på skolen for forældre. Her informerer lærerne om, hvilken støtte de og eleverne har behov for fra hjemmet samt om hvilke planer de har i klassen.

Education Festivals: En dag hvor hele skolen sammen viser det omliggende samfund og alle forældrene, hvad de har lavet i årets løb.

Evaluering og gang i et nyt år: Når det første år er gået tager vi SIP op på hver skole og ser, hvor langt skolen er nået og sætter nye mål for næste år.

Praktikanter og frivillige

Udover den helhedsorienterede indsats som Samunnath Nepals konsulenter og Soiyas Kvinder står for, så er vi så heldige at vi i foråret 2018 har fem danske lærerstuderende, som deltager i projektet. De afholder blandt andet kurser i nye undervisningsteknikker for lærerne og støtter lærerne i at prøve dem af i deres undervisning.

Vi har også et kursus for 0. klasseledere, som en tidligere praktikant og nu mangeårig dygtig pædagog er ansvarlig for.

Herudover forventer vi i efteråret 2018 at få en nyuddannet lærer ud på en af vores skoler som inspiration og coach.

Der er kun at sige at vi glæder os helt vildt og at I skal følge med på bloggen!