Kvalitetsuddannelse

Siden starten af 2018 har Skoleliv i Nepal med støtte fra Civilsamfundspuljen sat fokus på kvalitetsuddannelse. For børnene på de offentlige skoler i Nepal lærer desværre alt for lidt.

Projektets første del varede i et år og bestod i en række aktiviteter på lærere, ledelse, børn og forældre fra 0. – 5. klasse på fem skoler i Devdaha kommune. Alle fem skoler modtager områdets fattigste børn, og alle skoler har elever, hvis mødre er medlemmer af Skoleliv i Nepals partner organisation Soiyas Uafhængige Kvinder (læs mere om kvindeprojektet og om Soiyas Uafhængige kvinder her.)

I begyndelsen af 2020 starter vi en tre-årig fortsættelse af projektet, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra det første projekt og fokuserer på mobilisering af forældre, elevråd og støtte til bedre ledelse.

Hvad er problemet?

De offentlige skoler i Devdaha (og resten af Nepal) har mange udfordringer. Ledelsen (skoleleder og bestyrelse) fungerer dårligt, lærerne er dårligt uddannede og leverer kedelig udenadslære, uden fokus på den enkeltes behov. Forældrene har ikke meget overskud til at støtte skolen, da mange kæmper for at skaffe det daglige brød, og ikke ved hvad de kan gøre. Alt dette tilsat for få midler og meget høje krav til performance fra det offentliges side, gør den offentlige skole til en stor og kompleks udfordring.

Pilotprojekt i 2018

Projektet bestod af en række del-elementer, som tilsammen skulle være med til at skabe positive ændringer på skolerne:

School Self Assessment. Alle nepalesiske skoler har en School Improvement plan (SIP). Planen består dels af en vurdering af skolens nuværende kvalitet udfra 89 indikatorer dels en fælles prioritering af, hvad der skal arbejdes med på skolen på kort og langt sigt. SIP skal laves hvert tredje år og den skal baseres på en samarbejdsproces, hvor både skoleleder, forældrebestyrelse, elevråd og lærere deltager.

I praksis er det alt for meget at bede en skole, som ikke er i stand til at varetage sin kerneopgave om. De fleste skoler har da også bare en enkelt side, hvor der ikke står så meget, eller også har de købt en plan.

Med støtte fra to erfarne konsulenter fra Samunnath Nepal startede vi og vores fem skoler med at lave en SIP i fællesskab. Det var en god proces, hvor mange vigtige aspekter af en god skole blev vendt. Tre af skolerne har siden lavet deres planer færdige og en enkelt har opdateret sin. De to sidste er stadig undervejs.

Teacher training: Der var to undervisningsforløb i det første år. De fokusede på børnecentreret undervisning og inddragelse af forældrene som vigtige samarbejdspartnere for skolen, samt på introduktion af arbejdsplaner.

Forældremobilisering: Et meget væsentligt element i planen var forældremobilisering. Dels blev forældrebestyrelserne inddraget tæt i projektet, dels blev der afholdt en række stormøder på de enkelte skoler, hvor vores samarbejdspartner Soiyas Uafhængige Kvinder diskuterede skolerne og deres udfordringer med forældrene.

Education Festival: Til denne dag havde alle skolerne lavet boder, hvor de fremviste de undervisningsmaterialer, de havde lært at lave på kurset. Det gav forældre og folk fra andre skoler et indblik i projektet og i skolernes nye undervisningsmetoder.

fra kurset for lærer, hvor også fire praktikanter fra UCC storkøbenhavn deltog

Praktikanter og frivillige

Udover den helhedsorienterede indsats som Samunnath Nepals konsulenter og Soiyas Kvinder stod for, så var vi så heldige, at vi i 2018 havde fem danske lærerstuderende, som deltog i projektet. De afholdt blandt andet kurser i nye undervisningsteknikker for lærerne og støttede lærerne i at prøve dem af i deres undervisning.

Vi havde også et ekstra kursus for 0. klasseledere, som Helene Thordsen tidligere praktikant og nu mangeårig dygtig pædagog og medlem af Skoleliv i Nepals bestyrelse var ansvarlig for.

I efteråret 2018 var Maria Lillelund, nyuddannet lærer fra Aalborg, en del af projektet i fire måneder. Maria var dels støttelærer på en af projektets skoler, tilknyttet en bestemt lærer, dels tog hun rundt sammen med de projektansatte og støttede op om implementering af det lærerne havde lært på kurset.

Maria underviser på Kodahi school

Marias indblik i dagligdagen og input til blandt andet bedre planlægning var en stor hjælp for os!

Se blogindlæg fra projektet her.

%d bloggers like this: