Foreningens formål er at støtte fattige mennesker, primært kasteløse, i Nepal i at skabe sig et bedre liv. Primært gennem aktiviteter, der handler om sundhed, uddannelse, bæredygtighed og økologi.

Aktiviteter i Nepal:

  • Et skolemads- og skolehaveprogram på tre små offentlige skoler i det sydvestlige Nepal.
  • Undervisningsprojektet “Skolehaven som læringsrum. “Støttet af Erik Thunes Legat.
  • Lektiehjælp for børn fra 3. til 6. klasse
  • Kurser i økologisk jordbrug og husdyrhold for fattige kvinder – støttet af CISU (Civil Samfund i Udvikling)
  • Kapacitetsopbygning og støtte til vores samarbejdspartner i Nepal – støttet af CISU (Civilsamfund i Udvikling)
  • Praktikanter fra Danmark.

Som en naturlig forlængelse af sit arbejde for og med de mest udsatte, har Skoleliv i Nepal i 2017 planer om at udvidde sit fokus til at omfatte en målrettet indsats for familier med børn med handicap, i form af information, rådgivning og støtte til disse familier og inklusionskampagner for børn, lærere og familier i området.

Skoleliv i Nepal arbejder sammen med den lokal kvinde-organisation Soiya Women’s Self-reliant Organization. Denne forenings medlemmer er alle fattige kvinder fra området og den ledes af den superdedikerede tidligere skolelærer Menuka Neupane, som har arbejdet med Skoleliv i Nepals projekter siden begyndelsen i 2009.

Skoleliv i Nepals arbejde baserer sig på frivillige, som ønsker at gøre en forskel for andre.

Vores arbejde i Danmark
I Danmark afholder Skoleliv i Nepal forskellige sociale arrangementer for at fortælle om vores arbejde.

Hvert år afholdes 2-3 Nepalmiddage. I de senere år ofte i samarbejde med vores samarbejdspartner Københavns Skolehaver i deres hyggelige lokaler på Bispebjergbakke. Disse middage er åbne for alle. Overskud fra middage går til foreningens arbejde i Nepal.

I år deltager Skoleliv i Nepal i Århus Foodfestival d. 1. – 3. september i Tangkrogen. Vi skal lave nepalesisk mad med festivalens gæster, skattejagt og konkurrencer!

I 2016 deltog Skoleliv i Nepal desuden i fire asiatiske kulturfestivaler rundt om i Danmark, og afholdt en række arrangementer for skoler, der selv har skolehaver, med støtte fra Danidas formidlingspulje (læs artikel om besøget på Mølleskolen i Ry i Århus Stifttidende).

Musahar
Skoleliv i Nepal sælger også bæredygtige interiør produkter til fordel for arbejdet i Nepal. Mærket hedder Musahar og produkterne er produceret af syersker, som er medlemmer af Soiya Women’s Independent Organization.

Foreningens bestyrelse:

 • Daglig leder: Anne Mette Nordfalk, cand. comm., tidligere bosat i Nepal.
 • Forkvinde: Mille Lübbert Hansen, cand. scient. soc. Erfaring med fundraising, monitorering og evaluering
 • Kasserer: Anne-Mette Hajslund, pædagog og økolog.
 • Alexander Bæktoft, lærerstuderende og underviser på teknisk skole.
 • Hans Gorm Andersen, cand. scient soc. og phd. tidligere bosat i Nepal
 • Sara Kruse Cox, kandidat i ernæring – bachelorprojekt fra Nepal
 • Peter Bischoff, dokumentarist og kommunikationsekspert.
 • Ingelise Petersen, Pædagog.
  Foreningens historie:Skoleliv i Nepal blev startet af Anne Mette Nordfalk, tidligere informationsmedarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke i Nepal i maj 2009. Anne Mette boede i Nepal fra januar 2007 til maj 2009 og bor nu i Danmark, hvor hun sammen med foreningens øvrige aktive medlemmer og frivillige rejser penge til skolemad, udvikler nye tiltag og koordinerer projektet sammen med projektets nepalesiske støtter.